ร่วมงานกับ Yuanta

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบและกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

Personal information (ประวัติส่วนตัว)

Education (การศึกษา) *

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ

WORKING EXPERIENCE (ประวัติการทำงาน) *

1.
2.
3.

PERSONAL REFERENCE (บุคคลอ้างอิง) *

W31 YT.16.30.81