ร่วมงานกับเรา | Yuanta Securities (Thailand)

โอกาสที่คุณจะได้สร้างอนาคตไปพร้อมกับเรา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่ผู้นำด้านตลาดทุน

Job Vacancies / ตำแหน่งงานว่าง

Private Wealth Management

Tasks and Responsibilities

 • Recommend the appropriate Investment products, i.e. equity, TFEX, fund, bond, structure note, etc. to high net worth clients according to each client's risk appetite.
 • Monitor client's investment port performance and recommend the appropriate balance according to asset allocation direction.
 • Follow up the market situation and factor that impact to market as well as provide data is always delivered.
 • Monitor the process of investment transaction in order to ensure that smooth and accurate data is always delivered.
 • Being a part of a team to create, design and plan the efficient and interesting investment product lines and asset allocation.

 Education, Experience, and Licensing Requirements

 • Bachelor 's degree in Finance, Economics, Accounting or a related field
 • 0-5 years experience in a finance positon and investment 
 • IC Complex License , CFP  

Qualifications / Skills:

 • Outstanding interpersonal skills.
 • Confident decision-making abilities.
 • Analytical mind with good problem-sovling skills.
 • Excellent written and verbal communication skill both Thai/English.

Process Development

Responsibilities:

 • Communication: Collaborate with stakeholders to comprehend business objectives, procedures and specifications.
 • Data Collection and Analysis: Gather and analyse requirements from business units in order to develop organisation’s working systems and processes.
 • Process Designing and Developing: Work closely with internal and external parties to improve and develop working processes according to business requirements.
 • Project Planning and Monitoring: Organise and manage project plans, follow up working progress as well as monitor project performance to assure that tasks are completed as scheduled.
 • Evaluation and Recommendation: Monitor and report issues happening during the project. Give consultation and suggestions to business teams regarding process development guidelines.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance, IT, or any related field.
 • At least 5 years of experience in Business Analysis and Process Development.
 • Strong analytic and technical skills to develop systems and processes.
 • Excellent planning, organisational, and time management skills.
 • Competency in Microsoft (Word, Excel, and PowerPoint).
 • Having an experience in Securities business or IT-related project development is preferable.

Software Developer

Responsibilities:

 • Analysing existing programs for modification purposes.
 • Researching and designing new software systems, websites, programs and applications
 • Writing and implementing, clean, scalable code.
 • Maintaining software code and system security.

 

Qualifications:

 • Bachelor's degree of Computer Science/ Engineer or related field.
 • Having knowledge of C#, DMBS, NoSQL, Frontend UI Framework.
 • Excellent critical thinking and analytical skills.
 • At least 2 years of experience in IT or related field.

Dealer

Responsibilities:

 • Monitoring Stock Market
 • Executions order
 • Make Confirmation Document

 

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Finance, Economic, Business, Stat or other related
 • Numerical skills
 • Ability to persuade
 • Strong decision-making skills
 • Communication skills

Data Scientist

Main Responsibilities: 

 • Collect, preprocess, and analyze large datasets for patterns and trends.
 • Develop and apply statistical and machine learning models to solve complex problems.
 • Create data visualizations and reports to convey insights.
 • Collaborate with teams to translate business needs into data solutions.
 • Evaluate and fine-tune machine learning models for accuracy.
 • Stay updated on data science and machine learning advancements.


Qualifications:

 • Master's degree in a quantitative field, Data science, Computer science, Financial Engineering or STEM
 • Proficiency in Python, SQL
 • Strong data manipulation and analysis skills.
 • Knowledge of machine learning libraries (e.g., scikit-learn).
 • Excellent problem-solving and communication skills.
 • 0-5 years of working experience (New graduates are welcome!)

Middle Office

Responsibilities:

 • Print Fixed Income Instruments and related documents for signing by Issuers and Investors
 • Check and Report Transactions on IPOS system
 • Response for sending and receiving documents for each groups on time settlement

 

Qualifications:

 • Bachelor's degree in any fields
 • Strong interpersonal and communication skill
 • Must be able to work under pressure and tight deadlines
 • Microsoft Office (Excel, Word, Power point)
 • Excellent in English both writing and speaking
 • 0-2 years of working experience

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

        บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” “เรา”) ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครเป็นพนักงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน ผู้ฝึกงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานหรือผู้ฝึกงาน จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานและผู้ฝึกงาน” ที่อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เพื่อให้ท่านรับทราบแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ท่านสามารถดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานและผู้ฝึกงาน และสามารถดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่น ๆ ของเราได้ที่ www.yuanta.co.thInterested applicants, Please send your resume at recruit@yuanta.co.th. Only shortlisted candidates will be noticed for an interview process accordingly.

 

For more information, feel free to contact us:

Khun Pichayapak Suppasritanaboon at +662-009-8042

Human Resource Department

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

W31 YT.16.30.81