เคล็ดลับหาหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน
-แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
-การวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างง่าย
-วัฐจักรอุตสาหกรรม
-พื้นฐานงบการเงินอย่างง่าย
-อัตราส่วนทางการเงินยอดนิยม
ห้องพาสุข ชั้น 15 อาคารเกษรทาวเวอร์
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา
:
13.00 - 16.00 น.
สถานที่
:
ห้องพาสุข ชั้น 15 อาคารเกษรทาวเวอร์
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่าย Online Service โทรศัพท์ : 02-009-8000